Điều gì sẽ xảy ra với Wells Fargo?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Wells Fargo để xem liệu sự biến động 21,03% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 31 ngày.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment