การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ EURCAD

EURCAD ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 2.11% จาก 1.45 ไปยัง 1.428 ในช่วง 30 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment