การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ New York Mellon

New York Mellon ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 4.59% จาก 60.45 ไปยัง 62.945 ในช่วง 6 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment