การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Boeing

Boeing ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 14.32% จาก 188 ไปยัง 215.47 ในช่วง 20 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment