การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ MONERO

MONERO ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 23.74% จาก 228.47 ไปยัง 190.729 ในช่วง 10 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment