Coinbase sẽ biến động tới đâu?

Biến động 31,08% trên 19 ngày trên Coinbase không được chú ý. Bạn có thể bắt đầu xem xét nơi tiếp theo của nó, sự tiếp tục của xu hướng tăng hiện tại, hoặc sự đảo ngược trong chiều hướng trước đó.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment