Bật lên hay bứt ra sắp xảy ra trên Spain 35

Spain 35 đang tiến gần đường 8960.0000. Nếu biến động này tiếp diễn, chúng ta hy vọng giá của Spain 35 sẽ chạm 8960.0000 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên giống như trong quá khứ.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment