Dự kiến sẽ có biến động lớn trên AUDCHF

AUDCHF đã phá vỡ đường 0.6887 và gợi ý biến động tiềm năng lên mức 0.6919 trong vòng 23 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt lệnh giao dịch. Nếu điểm bứt ra không được xác nhận, chúng ta có thể chứng kiến sự thoái lui trở lại các đường đã thấy trong 7 ngày gần nhất.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment