Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên EURJPY không?

Sự bứt ra của EURJPY qua đường giá 129.2590 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, EURJPY có thể chạm mức 128.9738 trong vòng 9 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment