Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên Italy 40 không?

Sự bứt ra của Italy 40 qua đường giá 26946.0000 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Italy 40 có thể chạm mức 27367.3008 trong vòng 23 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment