กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Micron Technology?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 14.88% ของ Micron Technology จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 5 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment