การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Mastercard

Mastercard ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 17.74% จาก 321.37 ไปยัง 361.18 ในช่วง 24 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment