การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ EURCHF

EURCHF ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 2.43% จาก 1.091 ไปยัง 1.067 ในช่วง 37 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment