Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên Sweden 30 không?

Sự bứt ra của Sweden 30 qua đường giá 2348.5801 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Sweden 30 có thể chạm mức 2395.9260 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment