Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên EURNOK không?

Sự bứt ra của EURNOK qua đường giá 10.1093 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, EURNOK có thể chạm mức 10.0428 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment