OIL WTI chạm đường giá quan trọng

OIL WTI đã phá vỡ 69.3500 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, OIL WTI có thể tiến gần mức 70.5450 trong vòng 7 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment