Điều gì sẽ xảy ra với General Motors?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi General Motors để xem liệu sự biến động 7,77% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 2 ngày.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment