OIL WTI chạm đường giá quan trọng

OIL WTI đã phá vỡ 70.7700 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, OIL WTI có thể tiến gần mức 69.4670 trong vòng 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment