Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên EURGBP không?

Sự bứt ra của EURGBP qua đường giá 0.8492 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, EURGBP có thể chạm mức 0.8463 trong vòng 14 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment