Điều gì sẽ xảy ra với Berkshire Hathaway?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Berkshire Hathaway để xem liệu sự biến động 7,06% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn 15 ngày.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment