การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ DOWJONES 30

DOWJONES 30 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 5.59% จาก 34,549.8 ไปยัง 36,082.8 ในช่วง 13 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment