Điều gì sẽ xảy ra với Polkadot?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Polkadot để xem liệu sự biến động 59,82% mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui khi kiếm tiền từ biến động đặc biệt lớn 28 ngày.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment