แท่งเทียน bearish 4 ชั่วโมง 4 แท่งติดต่อกันสำหรับ EU Stocks 50

EU Stocks 50 ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมง 4 แท่งติดต่อกันจาก 4248.5000 ไปยัง 4195.2000 ในช่วง 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment