การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Gamestop

Gamestop ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 12.97% จาก 174.93 ไปยัง 151.71 ในช่วง 3 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment