การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ EURGBP

EURGBP ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 2.31% จาก 0.838 ไปยัง 0.859 ในช่วง 19 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment