การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Facebook

Facebook ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 9.15% จาก 300.27 ไปยัง 331.54 ในช่วง 6 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment