Sama ada lantunan atau pelepasan akan berlaku pada Singapore Index

Singapore Index sedang menuju ke arah garis 347.8000. Jika pergerakan ini berterusan, harga Singapore Index boleh menguji 347.8000 dalam 2 days. Tetapi jangan terlalu cepat untuk berdagang, ia telah menguji talian ini berkali-kali pada masa lalu, jadi pergerakan ini boleh menjadi singkat dan akhirnya melantun semula.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment