การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ USDJPY

USDJPY ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 1.82% จาก 115.141 ไปยัง 113.299 ในช่วง 8 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment