การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Coinbase

Coinbase ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 35.82% จาก 33.14 ไปยัง 45.01 ในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment