การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ VeChain

VeChain ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 4.48% จาก 0.0174 ไปยัง 0.01818 ในช่วง 8 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment