การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Coinbase

Coinbase ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 17.67% จาก 36.72 ไปยัง 43.21 ในช่วง 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment