แท่งเทียน bullish 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกันสำหรับ Hong Kong 50

Hong Kong 50 ได้เคลื่อนที่สูงขึ้นหลังจากเกิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมง 5 แท่งติดต่อกันจาก 21280.0000 ไปยัง 21503.0000 ในช่วง 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment