การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 4.91% จาก 303.5 ไปยัง 318.4 ในช่วง 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment