การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Japan 225

Japan 225 ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 8.24% จาก 28030.0 ไปยัง 25721.0 ในช่วง 25 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment