การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Cardano

Cardano ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 5.8% จาก 0.25 ไปยัง 0.2645 ในช่วง 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment