DOWJONES 30 sắp bật lên hay bứt ra

DOWJONES 30 đang hướng tới một đường của 33459.8008. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của DOWJONES 30 có thể chạm mức 33459.8008 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment