การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ IOTA

IOTA ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 7.21% จาก 0.1691 ไปยัง 0.1813 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment