การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Natural Gas

Natural Gas ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 33.05% จาก 6.724 ไปยัง 4.502 ในช่วง 19 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment