การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Litecoin

Litecoin ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 7.23% จาก 70.09 ไปยัง 75.155 ในช่วง 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment