Aave chạm đường giá quan trọng

Aave đã phá vỡ 52.1800 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Aave có thể tiến gần mức 53.1430 trong vòng 14 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment