Bật lên hay bứt ra sắp xảy ra trên Bitcoin.mini

Bitcoin.mini đang hướng tới đường kháng cự của Mô hình Kênh đi Xuống. Nếu biến động này tiếp diễn, chúng ta hy vọng giá của Bitcoin.mini sẽ chạm mức 168.9926 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và sau cùng sẽ bật lên giống như trong quá khứ.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment