Sama ada lantunan atau pelepasan akan berlaku pada Airbnb

Airbnb sedang menuju ke arah garis 85.53. Jika pergerakan ini berterusan, harga Airbnb boleh menguji 85.53 dalam 6 jam. Tetapi jangan terlalu cepat untuk berdagang, ia telah menguji talian ini berkali-kali pada masa lalu, jadi pergerakan ini boleh menjadi singkat dan akhirnya melantun semula.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment