การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Blackberry

Blackberry ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 17.83% จาก 4.15 ไปยัง 3.41 ในช่วง 3 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment