Airbnb – semakin hampir dengan garis harga psikologi

Airbnb sedang bergerak ke arah garis sokongan. Oleh kerana kita telah melihatnya menjejak semula dari tahap ini pada masa lalu, kita boleh melihat sama ada menembusi garisan ini, atau lantunan kembali ke tahap semasa. Ia telah menyentuh garis ini berkali-kali dalam 15 hari dan boleh mengujinya sekali lagi dalam 17 jam.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment