แท่งเทียน bearish รายวัน 5 แท่งติดต่อกันสำหรับ Switzerland 20

Switzerland 20 ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน รายวัน 5 แท่งติดต่อกันจาก 11146.0000 ไปยัง 10666.0000 ในช่วง 8 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment