BTCEUR – Đã chạm đường kháng cự

BTCEUR đã phá vỡ đường resistance của mô hình biểu đồ kỹ thuật Mô hình Hình chêm Hướng xuống. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào. Nó đã chạm đường này hai lần trong 10 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 16058.1212 trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment