Dogecoin chạm đường giá quan trọng

Dogecoin đã phá vỡ 0.0774 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Dogecoin có thể tiến gần mức 0.0764 trong vòng 8 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment