แท่งเทียน bearish 4 ชั่วโมง 7 แท่งติดต่อกันสำหรับ Switzerland 20

Switzerland 20 ได้เคลื่อนที่ต่ำลงหลังจากเกิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมง 7 แท่งติดต่อกันจาก 11164.0000 ไปยัง 10852.0000 ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment