การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ SILVER

SILVER ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 13.57% จาก 20.856 ไปยัง 23.686 ในช่วง 24 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment