MONERO có thể chạm mức kháng cự

MONERO đang tiến tới một đường kháng cự mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu MONERO tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể chứng kiến nó chạm mức 154.0190 trong vòng 10 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment